Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Vikke hommissa

Sallan pienpetopyytäjät jatkoivat edelleen ansiokasta työtänsä. Vuonna 2016 nahkansa menetti 296 kettua, 221 näätää, 44 minkkiä, 0 supikoiraa ja 1 mäyrä. (edellisenä vuonna 117 kettua, 140 näätää, 37 minkkiä ja 7 supikoiraa).

 
Sallan rhy:n hallitus on päättänyt 7.2.2017 pitämässään kokouksessa seuraavat pienpetojen kulukorvaukset vuodelle 2017:
Kettu         10 €/kpl
Supikoira   10 €/kpl
Näätä        10 €/kpl
Minkki       10 €/kpl

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus voi päättää myös maksettavan kulukorvauksen pienentämisestä jos taloustilanne niin vaatii.

Supi eksynyt Kanu-loukkuun